ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

"АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ-СПИНАЛЬНИКІВ УКРАЇНИ"

Get Adobe Flash player

Останні коментарі

 

600 600x400

Головним напрямком статутної діяльності підприємства об'єднання громадян «ПЕРСПЕКТИВА» Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів-спинальників України» (далі – ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ) впродовж навчального року є професійно-технічна освіта, навчання та підвищення кваліфікації, працевлаштування осіб з інвалідністю за такими професіями:

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (термін навчання – 12 місяців) з вивченням бухгалтерського обліку та 1-С бухгалтерії 8.2, основ оподаткування, інформаційних систем і технологій обліку, фінансів, основ галузевої економіки і підприємництва, основ статистики, вивчення основ роботи на ПК;

Оператор комп'ютерного набору (термін навчання – 11 місяців) з поглибленим вивченням комп'ютерних програм: MS Word, MS Excell, MS Access, Internet, машинопису (швидкий набір тексту), а також опанування таких предметів як: основи діловодства, технологій комп'ютерної обробки інформації.

Діловод (термін навчання – 10 місяців) з вивченням українського ділового мовлення та діловодства, документообігу паперів на підприємстві (теорія і практика), інформаційних технологій в діловодстві, машинопису (швидкий набір тексту), основ роботи Internet, робота з оргтехнікою та вивчення основ персонального комп'ютеру);

Професійна реабілітація на підприємстві здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти та інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти з урахуванням особливостей функціонування Підприємства об’єднання громадян «Перспектива» ВГОАІСУ.

Зміст навчального процесу і терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та програмами, розробленими відповідно до державних стандартів з конкретних професій , затверджених в установленому порядку.

Професійна освіта включає професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку. Основними формами теоретичної підготовки є різні типи уроків: лекція, семінар, лабораторно-практичні заняття, індивідуальне заняття, навчальна екскурсія, інші форми організації теоретичного навчання.

Численність осіб з інвалідністю в групах складає до 14 осіб.

Форми організації виробничого навчання обирає підприємство залежно від особливості професій за умови повного виконання навчальних планів і програм.

Адміністрація підприємства об’єднання громадян «Перспектива» ВГОАІСУ організовує та здійснює поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок слухачів, їх кваліфікаційну атестацію. Обирає форми і методи контролю за виконанням педагогічними працівниками навчальних планів і програм, якістю рівня викладання, методичного забезпечення та використання передового педагогічного досвіду.

Основними документами обліку навчальної роботи є журнали теоретичного і виробничого навчання установленої форми, в яких викладачі здійснюють облік успішності, відвідування занять та виконання навчальних програм.

Навчання завершується кваліфікаційною атестацією. Кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту.

Видається свідоцтво державного зразка кваліфікованого робітника.

Відповідно наказу ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ від 07 березня 2017 року № 10-к, директором навчального центру призначена Олена Володимирівна Луц.

В штаті підприємства більш ніж 50 % працюючих – особи з інвалідністю, з яких є і випускники навчального центру.

Навчання проходить в лекційному та комп'ютерному класах. Впродовж усього періоду навчання або перекваліфікації викладачі намагаються створити комфортні психологічні та соціальні умови для осіб з інвалідністю. Методичний персонал всіляко сприяє залученню та інформуванню студентів про можливості отримати безкоштовну професійну підготовку для ефективного працевлаштування в подальшому.

Навчальний план та програми з основних навчальних дисциплін забезпечують формування необхідних знань, умінь і навичок, що передбачені кваліфікаційною характеристикою і відповідають навчальному плану та дають змогу розширити свої навички та здібності, а також отримати необхідні знання, працевлаштуватись та адаптуватись у суспільство.

Навчальний заклад має достатній ресурс матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Наявна навчально-матеріальна база відповідає основним критеріям ліцензування. А саме: встановлені нові сучасні комп’ютери (які на даному етапі підприємство орендує), забезпечено новітніми програмами з предметів – інформаційні системи і технології в обліку, розроблені та впроваджені методичні посібники з предметів, натуральні зразки обладнання, вивішені знаки дорожнього руху, статистичні таблиці, діаграми світових фінансових ринків, макети та наочні приклади, макети з основ правопису, а також введені нові підручники з основних навчальних дисциплін.

Впродовж навчального року студенти мають змогу брати участь у виїзних семінарах, організованих Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація інвалідів-спинальників України», з питань первинної реабілітації спинальних хворих та осіб з порушенням функцій опорно-рухового апарату у постлікарняний період, активної реабілітації, здобуття нових професій, безбар'єрного середовища та правової обізнаності.

За останні два навчальних років кількість бажаючих здобути нову професію збільшилася: у 2018/2019 навчальному році загальна кількість слухачів складала 46 осіб, у 2019/2020 навчальному році – 52 особи. Це демонструє стабільне зростання активного попиту на здобуття нових професій або перекваліфікації особами з інвалідністю м.Києва.

За активною співпрацею з Київським міським відділенням Фонду соціального захисту інвалідів багато випускників були працевлаштовані за отриманими спеціальностями в різні установи та підприємства міста Києва.

У зв'язку з веденням в Україні карантину по COVID-19 з березня місяця 2020 року на підприємстві було започатковано дистанційне навчання, про що були видані відповідні накази та організовано навчання слухачів за новими формами. В період послаблення карантину був налаштований діалог із слухачами у виді консультацій та додаткових занять, що покращило рівень підготовки майбутніх спеціалістів.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У НАСТУПНІ ПЕРІОДИ:

• впровадження нових підходів у навчальному процесі осіб з інвалідністю при здобутті професійно-технічної освіти та підвищенні кваліфікації за існуючими спеціальностями;

• розглянути можливість щодо розширення спектру спеціальностей для навчання осіб з інвалідністю м. Києва: зокрема, перукар, перекладач англійської мови, косметолог;

• провести модернізацію та оновлення матеріальної бази підприємства (комп’ютерної та офісної техніки, бібліотеки, методичних матеріалів);

• провести роботу вивчення ринку нежитлових приміщень м. Києва з метою зміни орендованих приміщень на інші (бажано на I поверсі для можливості проведення навчання осіб з інвалідністю на інвалідних візках);

• налагодити співпрацю з центрами зайнятості м. Києва з метою працевлаштування випускників підприємства;

• з урахуванням існуючого попиту, провести роботу щодо можливості внесення змін в Ліцензію для збільшення кількісного набору осіб з інвалідністю на навчання за Спеціальністю «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»;

• розширення співробітництва з відповідними установами та організаціями щодо залучення нових осіб з інвалідністю до навчання шляхом проведення безпосередньо зустрічей з викладачами, розповсюдження рекламних буклетів та оголошень;

• планування проведення анкетування серед випускників закладу щодо якості отриманих знань та навиків, що допоможе в майбутньому корегувати процес навчання відповідно до побажань слухачів;

• розробка та друкування оновленої методичної літератури з усіх предметів з метою допомоги слухачам в отриманні більш об’ємних теоретичних і практичних знань та вмінь.

obuhenie obuhenie (2) obuhenie (3) 

 

 nadoroda 2018

vubir roky 2019 perspektiva

 

 

 

 

Календар

<< < Август 2022 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Інформація