sem12.2017

Вважається, що кожна людина, незалежно вiд ступеня її обмежень, здатна виконувати роботу вiдповiдно до cвoїx можливостей. Тобто, особи з iнвалiдністю можуть бути зайнятi тими видами дiяльностi i в тих умовах, якi aдeкватнi можливостям їx органiзму. Отримання статусу особи з iнвалiдністю свiдчить, що у неї є певнi проблеми зi здоров'ям та її можливостi у дiяльностi, в тому числi можливicть працювати, є обмеженими.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Для працевлаштування особи з інвалідністю, роботодавці повинні створити належні умови праці, адаптувати вже існуючі виробничі потужності та робочі місця, що пов'язано з певними витратами, яких вони і намагаються уникнути. Пропонується відійти від примусу роботодавців, натомість потрібно заохочувати останніх створювати робочі місця для осіб з інвалідністю.

Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» передбачена квота для людей з інвалідністю на підприємствах у розмірі 4% від штатної чисельності працівників, а якщо кількість працівників від 8 до 25 осіб, то в штаті має бути щонайменше одна людина з інвалідністю. Але на сьогодні відсутній дієвий контроль з боку держави за невиконання нормативу.

На базі готельного комплексу «Верховина» учасниками семінару «Перший контакт при реалізації трудових прав людей з інвалідністю» піднімалися питання існуючих проблем у сфері зайнятості осіб з інвалідністю та можливості їх вирішення, зокрема, за допомогою Центрів зайнятості та діючих реабілітаційних центрів.

Серед запрошених посадових осіб у заході взяли участь Р.В. Пилипенко – начальник відділу реабілітаційних послуг та зайнятості осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики України, В.С. Прушківський – директор Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів, С.В. Стасюк – начальник відділу з питань зайнятості Державної служби України з питань праці, Т.О. Кулініч – провідний фахівець відділу організації та професійного навчання Київського міського центру зайнятості, Н.М. Маліновська – начальник відділу з розробки та впровадження навчально-методичних і науково-дослідницьких програм Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів.

Голова Асоціації І.М. Марусевич відмітив, що питання працевлаштування осіб з інвалідністю – одне з ключових для цієї категорії населення. Адже реалізація себе в соціальному житті – запорука нормальної життєдіяльності цих людей, їхньої впевненості в собі, можливості розвиватися, створювати та утримувати сім’ї, виховувати дітей, тобто бути повноправними громадянами своєї держави.

dekabr 2017 5Представник Міністерства соціальної політики України – Пилипенко Роман Віталійович – відмітив, що існують певні проблеми у сфері трудової реабілітації осіб з інвалідністю, але вже розроблені законодавчі проекти, які направлені на вирішення багатьох питань. Було піднято багато питань, зокрема, щодо недоступності державних установ підприємств соціального призначення. Представник Мінсоцполітики підкреслив значимість громадських організацій у вирішення питань доступності на місцях.

У свою чергу, І.М. Марусевич повідомив про підготовку пропозицій Асоціації щодо перераховування до Фонду соціального захисту інвалідів коштів, які надходять з адміністративних штрафів за паркування на місцях для осіб з інвалідністю, для їх подальшого цільового використовувати на подолання бар'єрності оточуючого середовища.

dekabr 2017 6Очільник Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів Прушківський Володимир Станіславович наголосив на незадовільне надання підприємствами звітів щодо створення робочих місць для осіб з інвалідністю. Багато підприємств взагалі його не надають. Міський Фонд вважає, що місця для цих осіб повинні бути апробовані сумісно з МСЕКами, громадськими організаціями, з профкомами, тощо. Ця сумісна робота допоможе вирішити багато питань та в результаті отримати гроші на створення нових робочих місць, навчання, перекваліфікацію. Він підкреслив, у разі, коли особа з інвалідністю після навчання буде гарантовано працевлаштована, тільки тоді ми досягнемо європійського рівня соціального обслуговування.

dekabr 2017 9Представник Київського міського центру зайнятості Кулініч Тамара Олександрівна розповіла про етапи першого контакту між людиною з інвалідністю та центром зайнятості: надання необхідного пакету документів, діалог з спеціалістом, подальший зв’язок із центром зайнятості. Повідомила про варіанти отримання роботи за спеціальністю, перенавчання з метою перекваліфікації, про бізнес-навчання та можливості розпочати свою справу.

Представник Державної служби України з питань праці Стасюк Світлані Валентинівні надала присутнім інформацію про напрямки діяльності служби, про її повноваження та обов’язки.

dekabr 2017 11Сумісна робота з Фондом соціального захисту інвалідів з метою проведення планових та позапланових перевірок підприємств на предмет виконання нормативів створення робочих місць та подання звітів, дає позитивні результати. Але перевіряються в основному великі підприємства. Вона відмітила, що існуюче законодавство не має чіткого механізму відповідальності за недотримання нормативів створення робочих місць. Мета служби – це не покарання роботодавців, а профілактична, роз’яснювальна робота. За 10 місяців 2017 року проведено біля 3000 перевірок. Інспекторами було виписано Приписи за недотримання нормативів та на посадових осіб накладено адміністративну відповідальність у виді штрафів. Учасниками заходу було відмічено, що державні установи не беруть на роботу осіб з інвалідністю, оскільки багато з них є недоступними, в тому числі і заклади освіти.

Голова І.М. Марусевич підтвердив про відсутність безбарє’рності в Україні взагалі, оскільки доступність повинна бути без кордонів. Крім того, він доповнив надану інформацію даними про отримання освіти дітьми з інвалідністю, про дуже важливу роботу, яку проводять у цьому напрямку Президент України та його дружина, про необхідність впровадження інклюзивної освіти. Коротко він інформував про останнє засідання Ради у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України, де було підкреслено про помітні зрушення у освітній галузі та відмічено повне ігнорування проблем осіб з інвалідністю Міністерством охорони здоров’я. Це і недоступність медичних закладів, і відсутність фахівців, і завелика вартість ліків, і відсутність профілактичних заходів.

dekabr 2017 15Викладач Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів Маліновська Наталія Миколаївна розповіла про Центр, який крім осіб з інвалідністю приймає і людей пенсійного віку, що допомагає їм продовжити час трудової діяльності та сприяє повноправної участі у соціальному житті. Крім того, реабілітаційний заклад допомагає у продовженні навчання за бажанням осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах та надає багатопланові консультації. Керівництво разом з професійним колективом Центру постійно удосконалює свою роботу, підвищує ефективність своєї праці, займається підбором нових моделей та методик навчання. Відмічено і те, що існує дуже низька інформованість про існування та можливості реабілітаційного закладу на місцях. А це призводить до неможливості отримання реабілітації усіх бажаючих, і як наслідок – зниження ефективності роботи Центру.

Після доповідей відбувся активний діалог з питань реабілітації осіб з інвалідністю. Одне з них озвучила учасниця з м.Слов’янськ, яка повідомила про існуюче бажання багатьох осіб з інвалідністю отримати навчання, але проблема існує з отриманням ІПР, яку майже неможливо отримати, оскільки МСЕК знаходиться не у всіх селищах та містах Донецької області. Голова І.М. Марусевич підтримав важливість озвученого питання та необхідність його вирішення на відповідному рівні. Він закликав усіх присутніх письмово звертатися до державних органів влади для вирішення існуючих проблем, і у разі відмови або взагалі не реагування на звернення звертатися до Асоціації для сумісного вирішення питань.


Прес-служба ВГОАІСУ