Get Adobe Flash player

Последние коментарии

2018

17 Май 2018

План діяльності Асоціації

Всеукраїнська громадська організація «Асоціації інвалідів-спинальників України» (далі – ВГОАІСУ) активно впроваджує в життя Укази Президента України, Постанови КМ України стосовно становища осіб з інвалідністю у сучасному українському суспільстві, зокрема, забезпечення осіб з інвалідністю-спинальників та з порушенням функцій опорно-рухового апарату засобами пересування та реабілітації, створення безбар'єрного середовища, а також заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та свобод. Співпрацює з Міністерством соціальної політики України, з іншими міністерствами та відомствами та численними недержавними організаціями, діяльність та заходи яких спрямовані на соціальний захист осіб з інвалідністю, також співпрацює з учасниками АТО, які проходять лікування в госпіталях, бере участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів з метою вдосконалення законодавства щодо соціального захисту осіб з інвалідністю різних нозологій, їх соціальної, медичної, фізичної, трудової, професійної реабілітації та інших галузей суспільних відносин, пов’язаних з життєдіяльністю громадян – осіб з інвалідністю – спинальників та осіб з інвалідністю з порушенням функцій опорно-рухового апарату.

ВГОАІСУ збагатила свій досвід щодо організації та проведення заходів, профінансованих за рахунок бюджетних коштів і благодійних внесків. Аналізуючи проведені заходи минулих років по запланованим темам, зроблені висновки щодо важливості та сучасності обраних напрямків. Реабілітація всіх видів в інформативній та практичній площині допомагає максимально відновитися після травми хребта та спинного мозку та соціально адаптуватися в оточуючому середовищі.

Основні напрямки діяльності ВГОАІСУ у найближчі два роки:

 приймати участь у розробці, обговоренні проектів законодавчих нормативних актів, надавати пропозиції з метою вдосконалення законодавства щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, їх соціальної, медичної, фізичної, трудової, професійної реабілітації та інших галузей суспільних відносин, пов’язаних з життєдіяльність громадян – осіб з інвалідністю різних нозологій;

 здійснювати взаємодію з діагностичними та реабілітаційними центрами, органами соціального забезпечення та соціальними службами;

 співпрацювати з державними, громадськими та іншими організаціями, фахівцями різних областей: психологами, юристами, медичними працівниками, вченими щодо вирішення проблем лікування, фізичної реабілітації, соціальної адаптації, правової освіти, навчання та перекваліфікації осіб з інвалідністю – спинальників та з порушенням функцій опорно-рухового апарату;

 проводити роботу з відповідними державними органами та установами роботи (листування, надання пропозицій, участь у нарадах) щодо паркування біля соціальних об'єктів м. Києва автотранспорту осіб з інвалідністю;

 приймати активну участь у нарадах, засіданнях, комітетах з питань забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації, путівками на санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю спинальної нозології;

 проводити періодичні моніторинги із залученням ЗМІ санаторіїв спинального профілю, соціальних та медичних установ, вул. Хрещатик м.Києва на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

 проводити роботу з Міністерством охорони здоров’я України, з Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України з питання необхідності виділення осіб з інвалідністю-спинальників та осіб з інвалідністю з порушенням функцій опорно-рухового апарату в окрему нозологію;

 проводити роботу з Міністерством інфраструктури України з питань налагодження транспортної інфраструктури м. Києва для потреб осіб з інвалідністю, зокрема, осіб на інвалідних візках;

 приймати участь у засіданнях Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань оформлення проектно-кошторисної документаціїї, призначення відповідальних осіб за порушення існуючих Державних будівельних норм України;

 вирішувати питання з Міністерством економіки України щодо закупівлі послуг з реабілітації і лікування в санаторіях та відділеннях спинального профілю;

 організувати та провести ряд заходів з питань вирішення проблем осіб з інвалідністю – спинальників та осіб з інвалідністю з порушенням функцій опорно-рухового апарату:

в 2018 році:

Семінар «Перший контакт: необхідність планування власного відновлення» (м.Одеса, травень-червень);

Семінар «Активно-спортивна реабілітація осіб із спинальними травмами» (м.Одеса, травень-червень);

Семінар «Перший контакт: поняття та важливість соціальної реабілітації» (м.Одеса, вересень-жовтень);

Семінар «Творча терапія як крок до самореалізації» (м.Одеса, вересень-жовтень);

в 2019 році:

Відповідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 183, ВГОАІСУ у квітні 2018 року надала до Фонду соціального захисту інвалідів України проекти заходів, які планується провести у наступному році, із розрахунками та обґрунтуваннями за напрямами використання бюджетних коштів.

Тематика поданих проектів відповідає реалізації положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні, в т.ч.: безперешкодний доступ, освіта осіб з інвалідністю та інформаційний простір, працевлаштування осіб з інвалідністю, реабілітація осіб з інвалідністю.

Особлива увага приділена реалізації програми «Перший контакт», суть якої полягає в тому, що люди з досвідом після травми, які ведуть соціально активне життя в інвалідному візку, доносять інформацію до людей, які перебувають в стадії гострого періоду після травми, про те, як запобігти ускладненням, що можуть виникнути внаслідок ураження хребта. Робота проводиться за принципом «рівний – рівному», та полягає в наданні консультацій і розповсюдженні інформаційно-довідкових матеріалів. Програма реалізується на засадах добровільності – контактерами на візках, у вільний від основної роботи чи навчання час. Така робота не передбачає втручання в медичні аспекти лікування та реабілітації спинальних хворих, але є необхідною складовою загального реабілітаційного процесу певного періоду. Ця програма допомагає особам, які переживають наслідки спинно-мозкової травми, уникнути або значно знизити ризики після травматичних ускладнень і підготує пацієнтів до наступних етапів реабілітації.

Читать далее

Майнова база Асоціації

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація інвалідів-спинальників України» (далі – ВГОАІСУ) знаходиться в орендованому приміщенні за адресою: 04200 м. Київ, вул. Мінське шосе, 10 Б (Д/У 190).

Загальна площа приміщення складає 98,5 кв.м відповідно договору оренди № 16566 від 01 липня 2015 року, укладеного між ВГОАІСУ та Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, строком до 29 червня 2018 року.

У приміщенні розташована приймальня, бухгалтерія, відділ по зв'язкам з громадськими організаціями осіб з інвалідністю, надається безкоштовна юридична допомога.

Офісне приміщення оснащене необхідним обладнанням (комп'ютерна та оргтехніка) та пристосовано для вільного переміщення осіб із спинальною травмою, які пересуваються на інвалідних візках.

Читать далее

15 Май 2018

Персональний склад Правління

Виконавчим органом Асоціації, який виконує функції з управління її поточною діяльністю, організаційною діяльністю, є Правління, яке обирається Конференцією строком на 5 (п'ять) років із складу відокремлених підрозділів Асоціації.

Персональний склад Правління затверджується Конференцією. Члени Правління є підзвітними Конференції і несуть відповідальність перед нею за діяльність Асоціації.

Відповідно протоколу засідання Конференції Всеукраїнської громадської організації "Асоціація інвалідів-спинальників України" від 05 листопада 2015 року № 15/2 в м. Одеса був затверджений кількісний та поіменний склад Правління ВГОАІСУ і обрано Голову ВГОАІСУ.  

 

МАРУСЕВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

 

 

 

ДЬЯКОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

 

 

КІРВАС МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

 

Читать далее

Устав ВГОАІСУ

 

 

Читать далее

20 Апрель 2018

УВАГА! НОВА РЕДАКЦІЯ ПОСТАНОВИ З21! СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО!

00001108Завдяки проведеної кропіткої роботи працівників та членів ВГО «Асоціації інвалідів-спинальників України» щодо недопущення дискримінації з питань забезпечення осіб з інвалідністю кріслами колісними, повідомляємо, що результатом цієї роботи є залишення права особи з інвалідністю на забезпечення саме двома кріслами колісними (ст. 43 Постанови). До того ж, в проекті Постанови пропонувалось збільшити строки експлуатації крісел колісних до 3-5 років. Натомість, завдяки НАМ УСІМ строки залишилися в попередніх межах – 2-4 роки (додаток 1 до Постанови).

Але затверджені зміни до умов отримання електроскутерів та самостійного придбання другого крісла колісного. В чинній редакції Постанови визначено, що отримання електроскутера можливо за умови доплати різниці між ним та дорожнім візком з електроприводом, у разі самостійного придбання другого крісла колісного за власні кошти проводиться в подальшому часткова компенсація в межах граничних цін.

Всіх поздоровляємо з невеликою, але перемогою!!! Всім дякуємо за активність та небайдужість!!!

http://zakon5.rada.gov.ua

 

Прес-служба ВГОАІСУ

Читать далее

13 Март 2018

Вновь научиться сидеть и ходить, несмотря на разрыв спинного мозга

tredmillarticleheader"Я уверен в том, что наш пациент вскоре будет стоять на ногах, -- говорит директор центра реабилитации спинальников «Возроджение-АРС» Иван Марусевич. -- Хотя, если бы не было потеряно время, он бы уже делал первые шаги. Теперь реабилитация растянется на более длительный срок. Из-за неправильного лечения произошло сращение суставов. Их теперь приходится разрабатывать, пациент терпит адскую боль. Но без этого невозможно восстановление".

Читать далее

Работа со спинальным больным сравнима с уходом за новорожденным

200252927 001"Чаще всего травмы позвоночника получают люди в возрасте от 15 до 35 лет. Их нужно психологически настроить, что жизнь после этого не заканчивается. Если человека нельзя вернуть к активной жизни, его следует адаптировать к передвижению в коляске. Я много беседую с такими больными. Мой личный пример помогает. Несмотря на травму, я женат, у меня двое детей -- двойняшки. Я вожу автомобиль, работаю. Не все здоровые люди успевают за день сделать столько, сколько делаю я" -- Иван Марусевич, руководитель центра реабилитации спинальников "Возрождение-АРС".

Читать далее

12 Март 2018

24 Февраль 2018

Облаштовувати пандуси для людей з інвалідністю можна без дозвільних документів, — Лев Парцхаладзе

pandys 2018

Облаштування засобів безперешкодного доступу, зокрема, пандусів та вхідної групи до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не потребує отримання документів, що дають право на їх виконання та прийняття в експлуатацію.

Про це заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе наголосив на Форумі «UNLIMITED: Мистецтво без меж», організованому Британською Радою в Україні.

Читать далее

Переводчик

Russian Bulgarian Czech English French German Italian Polish Ukrainian

Календарь

<< < Январь 2018 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Информация