narada syhkevih(1)Для організації співпраці з питань захисту прав осіб з інвалідністю та підготовки до відзначення 03 грудня 2015 року Міжнародного дня інвалідів, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю В.М. Сушкевичем 12 листопада 2015 року в приміщенні Адміністрації Президента України була проведена нарада з лідерами всеукраїнських громадських організацій інвалідів, на якій розглядалася низька питань:

  1. про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї»;
  2. проект Указу Президента України «Про Міжнародний день осіб з інвалідністю та посилення діяльності стосовно реалізації Конвенції ООН про права інвалідів»;
  3. про створення Консультативної ради з питань захисту прав людей з інвалідністю;
  4. про проблемні питання осіб з інвалідністю, які потребують нагального вирішення тощо.

Початок наради був присвячений ознайомленню присутніх із Національною доповіддю України, як Держави-учасниці ООН, наданої Комітету з прав людей з інвалідністю, щодо виконання нею своїх зобов'язань по втіленню положень Конвенції ООН про права людей з інвалідністю та заключних зауважень Комітету стосовно первинного звіту України.

Національна доповідь України

Відповідь України на додаткові запити

Альтернативна доповідь Уповноваженого ВРУ

Заключні зауваження Комітету ООНЗ

narada syhkevih(7)На думку Валерія Сушкевича, Національна доповідь не відображає реалій дотримання прав і законних інтересів людей з інвалідністю. Вона містить багато загальної інформації, яка не розкриває фактичне становище з правами осіб з інвалідністю в країні, немає практичних аспектів реалізації статей Конвенції та не висвітлені проблеми в їх впровадженні.

Під час виступу Уповноваженого Президента України були виокремленні три загальні моменти, які ускладнюють ситуацію з правами людей з інвалідністю в Україні, демонструють моменти успіху та безуспішності у цій сфері:

І. Військова агресія на території Донецької та Луганської областей, в результаті чого близько 300 тисяч осіб з інвалідністю опинилися в становищі втрати всіх прав, гарантованих Конвенцією. Їх соціальна підтримка, надання їм допомоги, виконання чинного законодавства відносно них надзвичайно обмежені.

narada syhkevih(12)ІІ. Намічений позитив у стрімкому розвитку національної законодавчої бази із забезпечення прав людей з інвалідністю та їх соціального захисту. Сьогодні ці декілька тисяч нових нормативно-правових актів охоплюють практично всі сфери: житло, транспорт, охорону здоров'я, освіту, спорт тощо. Однак, наявний високий рівень невиконання прийнятих законодавчих актів державними органами влади та самими громадянами.

ІІІ. Залишається невирішеною одна з головних проблем державних установ та суспільства в цілому – стереотип громадської свідомості, що людині з інвалідністю потрібна лише допомога і соціальна підтримка й нічого більше.

narada syhkevih(9)Водночас, незважаючи на негативні явища у дотриманні прав людей з інвалідністю, на теперішній час намічені передумови у досягненні позитивного результату щодо формування політичної волі виконавчої влади в забезпеченні прав людей з інвалідністю.

Першими кроками у виконанні українською державою Заключних зауважень Комітету ООН з прав інвалідів слід вважати підготовку:

        законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї», відповідно якого відбувається заміна термінології «інвалід» та «особа з обмеженими фізичними можливостями» словами «особа з інвалідністю». Заміна цих слів в усіх законодавчих та програмних документах, у тому числі в українському перекладі Конвенції ООН про права інвалідів, сприятиме забезпеченню сприйняття відповідної категорії осіб повноцінними і рівноправними членами суспільства й дотриманню їх прав, свобод та інтересів;

narada syhkevih(4)        проекту Указу Президента України «Про Міжнародний день осіб з інвалідністю та посилення діяльності стосовно реалізації Конвенції ООН про права інвалідів», яким визначається пріоритетність міжнародних стандартів з інтеграції осіб з інвалідністю у життя суспільства, у тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції. Посилюється контроль над дотримання прав та інтересів людей з інвалідністю шляхом поширення співпраці з громадськими організаціями, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю;

        проекту розпорядження Глави Адміністрації Президента України «Про створення Консультативної ради з питань захисту прав людей з інвалідністю», яка буде тимчасовим консультативним органом та займатиметься вивченням проблемних питань щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю та наданням консультативної допомоги Уповноваженому з цих питань.

narada syhkevih(14)Враховуючи постійну активну участь ВГО «Асоціація інвалідів-спинальників України» у захисті прав і законних інтересів людей з інвалідністю, вона була включена до складу Консультативної ради.

У свою чергу, І.М. Марусевич, голова Асоціації, акцентував увагу присутніх на нестабільній ситуації на Сході України, економічну кризу в державі та випадках активізації терористичного впливу, у зв'язку з чим постає питання щодо можливості відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю у 2015 році. На противагу цьому головою Асоціації було запропоновано організувати Круглий стіл за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю та керівниками громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, із залученням голів обласних та місцевих державних адміністрацій, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо розгляду існуючих проблем осіб з інвалідністю в Україні та розробці заходів для їх вирішення.

narada syhkevih(6)Наскрізною ідеєю проведеної наради слід вважати обов'язкове виконання усіма органами влади положень Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї, врахування Заключних зауважень Комітету ООН і приведення нормативно-правової та соціальної діяльності у відповідність із загальноприйнятими положеннями Конвенції.

Прес-служба ВГОАІСУ